Khóa học Gatiki Canva

“Tự thiết kế những hình ảnh để xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet cho người không chuyên””

Lợi ích khóa học

ngắn gọn

Đúc rút những kinh nghiệm thực tế và không lý thuyết

tiết kiệm thời gian

Bạn tập trung 1 ngày có thể tự thiết kế đa dạng

tiết kiêm chi phí

Với chi phí thấp giúp bạn tiết kiệm được tiền đi thuê thiết kế

đa dạng

Bạn có thể tùy biến được theo ý tưởng của mình

Khóa Học Thiếu kế hình ảnh quảng bá nhân hiệu

Kinh nghiệm thực chiến

Liên hệ với Thảo ngay
Xin chào! Thảo có thể giúp gì được cho bạn?
0969180990