Thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là gì? Thương hiệu cá nhân hay nhân hiệu chính là cách mọi người nhìn nhận bạn mỗi ngày. Kết hợp với cái chính bản thân bạn có. Nó là tổng hòa của cái bên ngoài và con người nội tâm của bạn. Bao gồm vẻ bên ngoài của bạn, phong […]