__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"9bd08":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"9bd08":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"9bd08":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Quà Tặng Miễn Phí

THỬ THÁCH "MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN"

Để kinh doanh sản phẩm thông tin thì kỹ năng làm video đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất nội dung.

Mỗi ngày một câu chuyện giúp bạn tự tin trước ống kính, làm video chuyên nghiệp, kết nối bên trong với bên ngoài bản thân để làm video chất lượng cao nhằm truyền tải nội dung thu hút khách hàng.

Chú ý: Chương trình diễn ra hàng tháng và có giới hạn người tham gia nên bạn hãy nhanh tay đăng ký sớm ngay bây giờ nhé

  2  1
Days
:
 
  2  1
Hours
:
 
  2  1
Minutes
:
 
  2  0
Seconds

You missed out!

>